Nu aan het laden

Wat is 360-graden feedback en hoe werkt het?

Wat is 360-graden feedback en hoe werkt het?

Wat is 360-graden feedback en hoe werkt het?

360-graden feedback is een waardevol instrument dat organisaties gebruiken om de prestaties en ontwikkeling van medewerkers te beoordelen. Deze feedbackmethode biedt een uitgebreide beoordeling van een individu door input te verzamelen van verschillende bronnen, zoals collega’s, leidinggevenden, ondergeschikten en zelfs klanten. In dit artikel zullen we dieper ingaan op wat 360-graden feedback is en hoe het in de praktijk werkt.

De essentie van 360-graden feedback

Bij 360-graden feedback draait alles om een holistische beoordeling van een medewerker. In tegenstelling tot traditionele beoordelingen, waarbij de input voornamelijk afkomstig is van leidinggevenden, omvat 360-graden feedback input van verschillende betrokken partijen. Dit omvat:

1. Leidinggevenden:

 • Directe supervisors van de medewerker.
 • Zij beoordelen de prestaties, vaardigheden en gedragingen van de medewerker vanuit hun perspectief als leidinggevenden.

2. Collega’s:

 • Andere medewerkers op hetzelfde niveau in de organisatie.
 • Zij delen hun waarnemingen over de samenwerking, communicatie en interpersoonlijke vaardigheden van de medewerker.

3. Ondergeschikten:

 • Medewerkers die rapporteren aan de persoon die wordt beoordeeld.
 • Hun feedback kan inzicht geven in leiderschapskwaliteiten en managementstijl.

4. Klanten of externe belanghebbenden:

 • In sommige gevallen kunnen klanten, partners of leveranciers ook bijdragen aan de feedback.
 • Dit kan nuttig zijn om de kwaliteit van klantenservice en relaties te beoordelen.

Het proces van 360-graden feedback

Het proces van 360-graden feedback kan worden samengevat in de volgende stappen:

1. Selectie van beoordelaars:

 • De medewerker selecteert een groep mensen die zijn of haar prestaties kunnen beoordelen.
 • Dit kan variëren van 5 tot 15 mensen, afhankelijk van de organisatie en het doel van de feedback.

2. Feedbackverzameling:

 • De geselecteerde beoordelaars vullen anonieme vragenlijsten in over de medewerker.
 • Deze vragenlijsten richten zich op competenties, gedragingen en vaardigheden die relevant zijn voor de functie.

3. Rapportage en terugkoppeling:

 • Een rapport wordt gegenereerd op basis van de verzamelde feedback.
 • De medewerker bespreekt het rapport met een coach, leidinggevende of HR-professional om inzicht te krijgen in sterke punten en ontwikkelingsgebieden.

4. Actieplanning:

 • Samen met de feedbackbegeleider stelt de medewerker een actieplan op om te werken aan verbeterpunten.
 • Dit kan bestaan uit training, coaching of andere ontwikkelingsactiviteiten.

5. Opvolging:

 • Periodieke opvolgingssessies worden gehouden om de voortgang te meten en het plan aan te passen indien nodig.

Voordelen van 360-graden feedback

360-graden feedback biedt diverse voordelen voor organisaties en medewerkers:

 • Meer objectieve beoordeling: De input van meerdere bronnen leidt tot een evenwichtiger en objectiever beeld van de prestaties van een medewerker.

 • Ontwikkeling: Het stelt medewerkers in staat om gericht aan hun ontwikkeling te werken door inzicht te krijgen in hun sterke punten en zwaktes.

 • Verbetert samenwerking: Het bevordert open communicatie en samenwerking tussen medewerkers.

 • Leiderschapsontwikkeling: Het is een waardevol instrument voor het identificeren van toekomstige leiders binnen de organisatie.

Conclusie

360-graden feedback is een krachtige tool voor organisaties om de prestaties en ontwikkeling van medewerkers te beoordelen en te verbeteren. Door input van verschillende betrokkenen te verzamelen, biedt het een holistisch beeld van een individu en stelt het hen in staat om doelgericht aan hun groei te werken. Het implementeren van 360-graden feedback vereist echter zorgvuldige planning en opvolging om effectief te zijn. Als het goed wordt toegepast, kan het een waardevolle bijdrage leveren aan de groei en ontwikkeling van zowel individuen als organisaties.

Verstuur reactie