Nu aan het laden

Hoe het gaat met de natuur in Overijssel

Hoe het gaat met de natuur in Overijssel

Hoe het gaat met de natuur in Overijssel

Overijssel is een leefgebied voor honderden soorten planten en dieren. De otter doet het de laatste jaren erg goed in onze provincie, terwijl de weidevogel hulp kan gebruiken. Dit blijkt onder meer uit het onderzoek ‘Staat van de Biodiversiteit Overijssel’, dat om de vier jaar wordt uitgevoerd.

Maurits von Martels, gedeputeerde Landbouw en Natuur, zegt hierover: “In Overijssel streven we naar een gezonde en aantrekkelijke natuur voor mens, dier en plant. Uit dit rapport blijkt dat we op de goede weg zijn, maar er is nog werk te doen. Sommige plant- en diersoorten laten herstel zien, zoals de kerkuil, moerassprinkhaan, ijsvogel en het bruin zandoogje. Het creëren van een aantrekkelijk en gezond leefgebied vraagt om tijd, aandacht en gezamenlijke inzet.”

Onze inzet voor de natuur
Overijssel zet zich in voor een vitaal en samenhangend netwerk van natuurgebieden in het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS), waaronder Natura 2000-gebieden en Nationale Parken. Daarnaast werken we aan het behouden en versterken van bos- en natuurwaarden buiten dit netwerk.

Lees het volledige bericht op: https://www.overijssel.nl/nieuws/hoe-het-gaat-met-de-natuur-in-overijssel

Verstuur reactie